Videos

14. Wushu Weltmeisterschaft 2017-Highlights

Chang Quan auf olympischem Niveau

Taolu, Dao Shu (Säbelkunst, IWuF) :

Taolu, Qiang Shu (Speerkunst, IWuF) :

Taolu, Chang Quan (Lang Faust, IWuF) :

Taolu, Nanquan (Süd-Faust, IWuF)

Taolu, Nandao (Süd-Säbel, IWuF)

Taolu, Gun Shu (Langstockkunst, IWuF) :

Taolu (IWuF), andere Videos